Monthly Archives: Kwiecień 2015

Stres w banku- Warszawa 15.04.2015

Posted by & filed under prawo, ważne.

Spotkanie w Warszawie z przedstawicielami organizacji związkowych, pracodawcami oraz CIOPem miało przede wszystkim łączyć. Działanie na zasadach komisji trójstronnej czy dialogu trójstronnego ma wyrównać szanse i pozycję wszystkich stron. Związek zawodowy Euro Banku S.A. również mógł w tym dialogu społecznym uczestniczyć, niestety z przykrością przyjęliśmy fakt, że bez udziału przedstawicieli naszego banku. Szeroko reprezentowany był […]