Stresogenność pracy w sektorach o podwyższonym ryzyku wystepowania patologii w zakresie zarządzania personelem

Opublikowano przez w kategorii ogłoszenia/ inne, ważne.


czyli?
Głównym tematem był stres w sektorze finansowym, bankowym i handlowym.
Temat – niestety- bardzo dobrze nam znany.
Konferencję otworzył Prof. dr hab. Jan Wojtyła.
Wykład profesora był jak objawienie oczywistych zachowań, które znamy, które wypieramy z umysłu, i z którymi niestety po cichu się godzimy.
Wg. profesora bank to supermarket.
Na sali nie było chyba żadnego z przedstawicieli banków, który by nie kiwał głową i mówił „o to o moim miejscu pracy!”
Okazało się, że obojętnie czy pracujemy w Euro Banku, czy Pekao S.A, PKO BP S.A., Raiffeisen Polbanku (czy innym banku- bo przedstawicieli było sporo) to patologie są takie same.
Dlaczego?
Zależność jest widoczna wręcz bez dodatkowych badań; firmy z kapitałem zagranicznym, gdzie siedziby np. banków są w krajach wysokorozwiniętych miejscowych pracowników traktują z najwyższym szacunkiem.
Uzwiązkowienie w takiej Francji czy w Niemczech jest prawie 100% w firmach, tam prowadzi się też dialog z pracownikami i traktuje jak równego zarządowi, bo wszak bez pracowników nie ma firmy.
To tam odszkodowania za dyskryminację płacową idą w milionach, ma się rozumieć, w Euro.
Tam działają kodeksy etyki, tam działa dyrektywa unijna 89/391/EWG i w końcu tam oprócz zachowań i działań eliminujących stres i mobbing, jest odpowiednie wynagrodzenie dla pracownika.

Czemu więc nie jest tak w Polsce? A no bo jesteśmy traktowani jak tania siła robocza, chociaż mamy świetnie wykształcone kadry, bardzo dobrych fachowców i w końcu świetnych pracowników. Niestety nie idzie za tym dobre wynagrodzenie czy szacunek i działania antymobbingowe.

Mówił o tych zależnościach Pan Olivier Roethig- Przewodniczący UNI Europa.
Jakość Pracy dla Jakości Usług- to motto przewodnie!

Nie może dochodzić do patologii, gdzie wynik finansowy dla jednego pewnego banku w Polsce można było przeliczyć na średni udział 100 tysięcy czystego zysku wypracowanego przez jednego pracownika, przy jednocześnie ogromnej przepaści pomiędzy wynagrodzeniem prezesów banku a pracownikami na najniższym szczeblu!

Zapytasz pewnie drogi współpracowniku, związkowcu, koleżanko i kolego, gdzie w tym wszystkim jest Euro Bank? Gdzie jesteśmy my?
Euro bank brał udział w badaniu dot. stresu w banku.
Wyniki były przerażające i poruszające jednocześnie. Pokazywały całą paletę patologii w bankach w Polsce!
Nie ważne więc gdzie się przeniesiesz, będzie (wg. badań) tak samo a nawet i gorzej.

Najbardziej jednak uderzyło nas, że na stres nie wpływają konfliktowi klienci! To było bardzo ciekawe zestawienie, okazało się, że wg. badanych to nie czynniki zewnętrzne np. takie jak awanturujący się klient, mają wpływ na konflikty w pracy a czynniki wewnątrz firmy.
Aż 71% badanych nie czuje zaś satysfakcji z wykonywanej pracy. Gdzie więc podąża nasz sektor? Czy na takich pracownikach nam zależy?
Panowie prezesi! Czy takich eurobankowców chcemy? Zestresowanych, niezadowolonych i niedocenianych?
Stres wpływa nie tylko negatywnie na wyniki sprzedażowe czy szeroko pojętą efektywność, ale nade wszystko źle wpływa na nasze zdrowie.
„Ucieczki” na zwolnienia lekarskie, to codzienność bankowców, handlowców czy osób związanych z sektorem ubezpieczeń.
Dlaczego? Dlatego, że  zjednej strony winduje się cele i targety a z drugiej kontroluje jakość, poprawność wykonywanej pracy, zgodność z przepisami prawa etc.
Powinniśmy z jednej strony powiedzieć : „Drogi Kliencie! Radzę odstąpić od zaproponowanych warunków umowy, gdyż są niekorzystne/ zawierają zabronione klauzule/ długofalowo mogą być niekorzystne dla Pańskich finansów….”etc
z drugiej zaś strony rozliczani jesteśmy z wyniku sprzedażowego.
Zastanówmy się czy więc jesteśmy supermarketem gdzie zamiast marchewki sprzedajemy pieniądze czy sektorem zaufania publicznego, gdzie liczy się nade wszystko etyka w biznesie!

Euro Bank reprezentowały:
Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ” Solidarność” Eurobank S.A Ksenia Ulanowicz
Sekretarz Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ” Solidarność” Eurobank S.A / Delegat Sekcji Krajowej Bankowców NSZZ ” Solidarność” Marzena Zielińska Tabor

 

Zakładowa Komisja postanowiła, że część materiałów, poświęconych stresogenności, dobrych praktykach oraz rekomendacjach Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych  prześle do dyrektora G. Pętala.
Analogiczne badanie chcielibyśmy przeprowadzić w naszym banku, wykorzystując platformę na stronie : http://www.psychostreswpracy.pl/  (raport zostałby przesłany do „S”Eurobanku i przekazany pracodawcy).

przydatne linki dot. konferencji i wyników badań:
http://www.programyzdrowotne.pl/proramyprofilaktyczne/zagrozenia/Default.aspx
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3463007,raport-praca-w-banku-zrodlem-stresu,id,t.html
http://wyborcza.pl/1,91446,16103414,Raport__praca_w_banku_zrodlem_stresu.html
http://www.solidarnosckatowice.pl/files/baza_plikow/szkolenia/konferencja%205%20czerwca%202014%20ZR.pdf
http://www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/stres_w_pracy_konferencja.html
http://nextmen.pl/www/onas.php

autor: Marcin Stroński 10364210_237200469823131_4994986318514587894_n
zdjęcia dzięki uprzejmości: Marcin Stroński Raiffeisen Polbank autor bloga: http://etyka.blog.pl/ oraz administrator: https://www.facebook.com/pages/Etyka-sprzeda%C5%BCy-w-bankowo%C5%9Bci/310480729104722?fref=ts

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *