Jak uchronić się przed zwolnieniem?

Opublikowano przez w kategorii ważne.

Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Dlatego parafrazująć lepiej się samemu organizować niż pozwalać się przeorganizować przez innych 😉
Zapytasz co mamy na myśli?
Czy spotkałeś się kiedykolwiek z zapytaniem i chęcią poznania zdania pracowników przez pracodawcę o plany zwolnień i reorganizację pracy?
Zwolnienia nie są prostym tematem, nie są też pozbawione stresu i złych emocji, ale można zwolnić pracowników w sposób etyczny, kulturalny i spokojny.
Można też, w niektórych przypadkach uchronić się przed zwolnieniem lub otrzymać odszkodowanie za niezgodne z przepisami prawa zwolnienie.
Nie jesteśmy za tym, by chronić wszystkich za wszelką cenę- organizacja ma działać zgodnie z prawem i chronić pracowników, ale pamiętajcie, że automatycznie chronimy tych pracowników, którzy są członkami związku zawodowego.

Tylko członek organizacji ma prawo do obrony przez tą organizację, do pomocy prawnej, do wsparcia i innych działań.

Pracodawca nie pyta się pracownika czy po zwolnieniu będzie miał się za co utrzymać, czy znajdzie inną prace. Zwolnienie jest oczywiście prawem pracodawcy, ale związek jest od tego by stać na straży przepisów i pomagać pracownikom.

Jak więc uchronić się przed zwolnieniem?
Przede wszystkim ZAPISAĆ SIĘ DO ZWIĄZKU, bo lepiej zapobiegać niż leczyć.
Jeśli jesteś członkiem związku a pracodawca wręczy ci wypowiedzenie, to nie otrzymasz go.
W pierwszej kolejności pracodawca MUSI zapytać o opinię organizację, która ma na przesłanie jej 5 dni.
Ty jako pracownik i członek związków wiesz już więc o tym, że pracodawca chce cię zwolnić. Masz więc przewagę nad tymi, którzy w związkach nie są.
Kobieta-członek związku dodatkowo będąc w ciąży nie może zostać zwolniona w ogóle, nawet dyscyplinarnie, natomiast niezrzeszona może- nawet ciąża nie uchroni takiego pracownika przed zwolnieniem.

Kolejnym wyróżnieniem dla członków związków zawodowych jest społeczny inspektor pracy.
SIPowcy to specjaliści z ramienia organizacji związkowej, których chroni odrębna ustawa. Mają czuwać nad bezpieczeństwem pracy, dlatego są dodatkowo chronieni przed utratą pracy.
Członkowie organizacji zaś, którzy aktywnie działają na rzecz pracowników otrzymują wg.klucza dodatkowe ochrony wynikające z ustawy o związkach zawodowych.

Art. 32
1. Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:
1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1
– z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

dalej można przeczytać:
w przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pracownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracowników oraz dodatkowo:
1) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych członków;
2) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 20 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 51 do 150 tych członków;
3) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 151 do 300 tych członków;
4) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale od 301 do 500 tych członków;
5) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedziale powyżej 500 tych członków.

Nie wiesz więc pracowniku kiedy pracodawca będzie chciał rozwiązać z tobą umowę o pracę, ale możesz przeciwdziałać lub zmniejszyć straty związane z rozwiązaniem umowy.
Niestety przykre jest też to, że część osób jakie się do nas zgłasza mówi, że dostała wypowiedzenie nie dlatego, że słabo pracowali, nie dlatego, że popełniali błędy, pracowali nieproceduralnie lub z naruszeniem przepisów. Dostają wypowiedzenia zazwyczaj ci pracownicy, którzy mówią i wyrażają jasno swoje zdanie i uparcie dążą do swoich celów.
Którzy stają murem za swoimi pracownikami, którzy widzą nieprawidłowości w sposobie zarządzania pracą czy nierespektowania prawa czy ogólnego czy pracowniczego.
Niestety, kiedy dzwonią do nas, że mają wypowiedzenie, to jest zbyt późno- wtedy muszą się „leczyć” sami.
MY wolimy ZAPOBIEGAĆ!
W zakładce:  jak do nas dołączyć-deklaracja do pobrania (kliknij w link), macie deklarację, którą należy przesłać na adres związków zawodowych:
ul. Jagiellońska 45/7, 41-800 Zabrze

Każdy jest  ANONIMOWY!
Zorganizowani mają lepiej

Nie wierzycie w zwolnienia w eurobanku?

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1006664.html :

Francuski bank Societe Generale przewiduje likwidację w ciągu trzech najbliższych lat ponad tysiąca miejsc pracy we Francji i w oddziałach zagranicznych. 550 zwolnień ma przypaść na paryską siedzibę grupy

Według dyrektora generalnego Jean-Francois Sammarcellego zwolnienia wpisują się w ogłoszony we wtorek plan oszczędności opiewający na 900 milionów euro. Sammarcelli nie podał konkretnej liczby, jednak zapytany przez radio francuskie BFM Business, czy liczba zwolnień przekroczy 1000, odparł: „dość znacznie”.

Societe Generale zatrudnia obecnie ok. 154 tys. pracowników, z czego 60 tys. we Francji.

Grupa ogłosiła we wtorek plan oszczędności 900 milionów euro do 2015 roku – obok redukcji kosztów sięgających 550 milionów euro już zrealizowanych w ubiegłym roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *